Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

(THTG) Chiều ngày 24/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam dự kiến sẽ trình Quốc hội khóa 13 xem xét thông qua tại kỳ họp lần thứ 10 sắp tới.

Dự thảo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có 11 chương, 73 điều bao gồm các qui định về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam; quản lý tạm giữ và chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam; chế độ tạm giữ, tạm giam với người chưa thành niên, với người bị kết án tử hình…

1

Ảnh: Minh Nguyên

Các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về tên gọi của Luật, quyền và chế độ của người bị tạm giữ tạm giam, các hành vi bị cấm, việc giám sát của ngành chức năng trong giám sát việc thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam. Nhiều đại biểu đề nghị lấy tên luật là luật tạm giữ tạm giam để phạm vi điều chỉnh bao hàm đầy đủ các chủ thể tham gia hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ tạm giam; bổ sung các qui định cụ thể về việc trả tự do cho người bị tạm giữ, tạm giam khi hết thời hạn; chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam chưa thành niên; quyền khiếu nại tố cáo, không bị cản trở trong việc thăm gặp thân nhân, luật sư, người bào chữa.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị nên tách hệ thống nhà tạm giữ, tạm giam không trực thuộc ngành công an, qui định cụ thể việc giám sát hoạt động tạm giữ, tạm giam để ngăn ngừa việc bức cung, nhục hình và các vi phạm trong thực hiện việc tạm giữ tạm giam nhằm phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo tốt hơn quyền con người và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam theo qui định của Hiến pháp và pháp luật.

An Phước