Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang làm việc với Bộ thương mại Trung Quốc

( THTG) Ngày 20/3,  ông Nguyễn Văn Khang,  Chủ tịch  ủy  ban nhân dân tỉnh  Tiền Giang có buổi tiếp và làm việc với bà Cao Yến, Thứ  trưởng  Bộ thương mại Trung  Quốc về tình  hình  họp tác  giữa Tiền Giang  với đối tác đến từ Trung  Quốc.

                 Tại  buổi  làm việc, ông Nguyễn  Văn Khang, Chủ tịch  ủy  ban nhân dân tỉnh Tiền Giang  đã thông tin đôi nét  về điều  kiện kinh  tế  xã hội của tỉnh Tiền Giang trong quá trình  hội nhập  với  quốc tế. Trong đó mối  quan hệ  hợp  tác giữa  Tiền Giang và Trung Quốc  ngày  càng  phát  triển. Cụ thể tỉnh Tiền Giang đã đón tiếp Đại  Sứ, Tổng  lãnh  sự Trung Quốc, lãnh  đạo tỉnh Triết Giang đến viếng thăm Tiền Giang. Tỉnh  Tiền  Giang  cũng  đã cử  đoàn cán bộ  tìm hiểu về xúc tiến  đầu tư  thương mại, du lịch  tại  Vân Nam – Trung  Quốc. Tình  hình  thu  hút đầu  tư  và xuất  khẩu  giữa Tiền Giang  và các đối  tác đến từ Trung  Quốc  có  xu hướng  ngày  càng  tăng. Năm 2013 kim ngạch  xuất  khẩu của tỉnhTiền Giang  sang Trung  Quốc chiếm 7,5 %, đạt 80 triệu USD, tăng gấp 10 lần so với năm 2011 . Các mặt  hàng xuất  khẩu của tỉnh  Tiền Giang  sang Trung  Quốc  chủ yếu  là  gạo , giày dép ,thủy  sản . Kim ngạch  nhập  khẩu từ Trung Quốc chiếm tỷ lệ 32%  trong  tổng kim ngạch  nhập  khẩu  của tỉnh  Tiền Giang.

            Tại  buổi  làm việc, bà Cao Yến, Thứ  trưởng  Bộ thương mại  Trung  Quốc  đánh  giá  cao  sự hợp  tác  giữa tỉnh Tiền Giang với các đối tác Trung  Quốc. Hy vọng sự hợp tác giữa Tiền Giang và Trung  Quốc  sẽ phát  triển  ở tầm cao  hơn trong  những  năm tiếp  theo  .

CÔNG  LUẬN