Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(THTG) Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ông Trần Long Thôn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến chúc mừng tập thể, cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Untitled 2

Ảnh : Công Luận 

Ông Trần Long Thôn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương những nỗ lực và thành tích đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, ông đề nghị các cấp công đoàn của tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, gắn với việc “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” giúp cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp đổi mới…

Công Luận