Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa 8 thành công tốt đẹp.

(THTG) Sau ba ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chiều hôm qua, 5/7, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa 8 đã thành công tốt đẹp.

 

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, kỳ họp thống nhất, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm khoảng 11%, ước cả năm 2012 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 10,5 đến 11% theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

Về định hướng phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2012, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã nhấn mạnh phải tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 13 của Chính phủ, vềmột số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường, tăng cường xây dựng nông thôn mới gắn liền với các chính sách về an sinh xã hội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các cấp đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường tốt nhằm thu hút đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của tỉnh, tiếp tục triển khai hực hiện Đề án phát triển xuất khẩu của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020;

 

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch HĐND tỉnh TG đề nghị UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm đạt được các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra trong năm 2012.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm của mình, luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có hướng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trên thực tế. Từ đó, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định quốc phòng an ninh và cải thiện đời sống mọi mặt cho người dân địa phương.