Khai mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII

(THTG) Ngày 13/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII đã chính thức khai mạc. Ông Trần Thế Ngọc – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, bà Trần Thị Kim Cúc – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đến dự.

Trong ngày họp đầu tiên, các đại biểu được nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; nghe Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của UBND tỉnh; UBND tỉnh báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011, phương hướng nhiệm vụ 2012; nghe thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. v.v…

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, trong năm 2011, tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang đạt được nhiều kết quả: tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 10,5%, trong đó khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,8%, khu công nghiệp và xây dựng tăng 14,6%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực nông nghiệp và giảm tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 10.000 tỷ đồng, đạt 101,4%, tăng 19% so với năm 2010; Kim ngạch xuất khẩu đạt 740 triệu USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương ước đạt gần 3.500 tỷ đồng, tăng 12,45% so với năm 2010…

Trong buổi chiều, các đại biểu cùng thảo luận ở tổ về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, thu chi ngân sách, an sinh xã hội, đầu tư phát triển của tỉnh năm 2011 vàbàn giải pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 2012.

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa VIII sẽ được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15/11.