Kết thúc hội nghị mở rộng ban chấp hành Tỉnh ủy Tiền Giang

(THTG) Ngày 4/1, BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị mở rộng tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Ông Trần Thế Ngọc – UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở phân tích những khó khăn, thuận lợi tác động đến địa phương trong năm 2013, BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã thống nhất đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013 bao gồm: Tăng trưởng GDP từ 9,5 đến 10% so với năm 2012; Thu nhập bình quân đầu người 38,2 triệu đồng/năm; Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương trên 4.000 tỉ đồng; Tổng chi ngân sách địa phương gần 6.000 tỉ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ 20.000 tỉ đến 20.500 tỉ đồng, bằng 31,5% GDP; Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỉ USD, tăng 12,4% so với năm 2012; Giải quyết việc làm cho 24.000 lao động; Giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 6,5%; …

Để đạt được các chỉ tiêu vừa nêu, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung làm rõ 6 nhóm giải pháp gồm: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế, kiềm chế lạm phát gắn với đẩy mạnh tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; Đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền.