Kế hoạch phục vụ lễ công bố Nghị quyết 130 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Cai Lậy

       (THTG) Ngày 25/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức cuộc họp bàn về kế hoạch các hoạt động tuyên truyền, phục vụ lễ công bố Nghị quyết 130 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Cai Lậy.

1

            Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trưởng tiểu ban tuyên truyền lễ đã trình bày những kế hoạch dự thảo chi tiết về việc tuyên truyền, công tác chuẩn bị phục vụ lễ công bố thành lập thị xã Cai Lậy. Hầu hết, các đại biểu đều đồng tình thống nhất với kế hoạch dự thảo đã đề ra. Theo đó, sẽ thành lập 3 tiểu ban giúp việc gồm: tiểu ban tổ chức nhân sự, tiểu ban cơ sở vật chất và tiểu ban bảo vệ. Trên cơ sở đó, sẽ tập trung tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng ron, panô, cờ khẩu hiệu trên địa bàn thị trấn Cai Lậy; tổ chức xe đi cổ động tuyên truyền đến nhân dân; tuyên truyền trên phương tiện thông tin truyền thông, tăng cường tuyên truyền đưa tin thời sự và thực hiện các phóng sự giới hiệu về sự phát triển kinh tế, xã hội của Cai Lậy trong những năm qua  trước, trong và sau lễ công bố.

           Trung tâm phát hành phim – chiếu bóng cũng sẽ tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân tại điểm tổ chức lễ trong 2 đêm 27 và 28/4/2014. Bố trí đầy đủ các trang thiết bị cho sân khấu như: âm thanh, ánh sáng, nguồn điện, nhằm giúp cho buổi lễ công bố diễn ra thành công, tốt đẹp. Từ đó, góp phần quảng bá hình ảnh của thị xã Cai lậy, huyện Cai lậy mới trên con đường phát triển với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

            Dự kiến, lễ công bố quyết định thành lập thị xã Cai Lậy diễn ra vào lúc 19h, ngày 29/4/2014.

            Theo Nghị quyết 130 của Chính phủ, thị xã Cai Lậy được thành lập có trên 14.018 ha diện tích tự nhiên và 123.775 nhân khẩu, với 16 đơn vị hành chính cấp xã, phường gồm: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ và các xã Tân Bình, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Tân Phú, Tân Hội, Nhị Quý, Thanh Hòa, Phú Quý, Long Khánh.

Hồng Tuyến