Họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam – mừng xuân Giáp Ngọ 2014.

(THTG)Sáng ngày 27/1, Đoàn Dân quân chính Đảng tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thế Ngọc – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã viếng, đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang nhân 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 48 năm Tết Mậu Thân và Tết cổ truyền dân tộc.

1

Sau khi viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ VN tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Giáp Ngọ 2014.  Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Việt – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Danh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kỳ mới cho Cách mạng Việt Nam, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc đổi mới, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội xây dựng đất nước ngày càng phát triển đi lên theo định hướng XHCN.

Truyền thống hào hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc là hành trang quí báu để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm. Mục tiêu và nhiệm vụ lớn lao mà Đảng ta xác định là lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, CNH, HĐH vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng dân chủ, văn minh”. Năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 những vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Dịp này, Đồng chí Huỳnh Văn Niềm – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, Nguyên Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã vinh dự nhận Huân Chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch Nước vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ông Huỳnh Văn Niềm là thế hệ lãnh đạo đầu tiên sau giải phóng, thực hiện nhiều quyết sách, đặt nền tảng cho sự phát triển của Tiền Giang hiện nay như củng cố xây dựng Đảng ở địa phương, mở lưu thông thị trường, cải tổ nông nghiệp, khai hoang Đồng Tháp Mười, Ngọt hóa Gò Công…

Năm 2014, với niềm tin mới, khí thể mới và quyết tâm mới, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Tiền Giang kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, vững bước tiến lên trong đổi mới, đoàn kết, hội nhập và phát triển bền vững.

Thanh Đào