Họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

(THTG) Ngày 15/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 14 năm ngày Dân vận của cả nước và sơ kết 2 năm Chương trình “Một tăng, bốn giảm”.

1

Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Ông Trần Long Thôn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu ôn lại truyền thống 83 năm xây dựng và phục vụ của ngành dân vận, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn Đảng toàn quân và dân dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam. 83 năm qua, trãi qua nhiều thời kỳ nhiều giai đoạn cách mạng, những quan điểm, tư tưởng về dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, trở thành nhiều phong trào hành động cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Không ngừng phát huy sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, liên tiếp lập nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam. Ở Tiền Giang, công tác dân vận trong các thời kỳ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm, xem đây là động lực, là mục tiêu để góp phần phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững.

Trong 2 năm qua, tiếp tục thực hiện chương trình “Một tăng, bốn giảm”, Ủy ban MTTQ, ban ngành, đoàn thể, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, đa dang hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết nhân dân gắn với các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực, tạo hiệu ứng tốt trong công đồng dân cư, góp phần phát triển bền vững, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Phát biểu trong buổi họp mặt, ông Trần Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả hệ thống dân vận của tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác vận động quần chúng đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang. Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã biểu dương, khen thưởng 42 tập thể có mô hình tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình tham gia thực hiện Chương trình “Một tăng, bốn giảm” trong 2 năm qua.

Khánh Hồng