Hội thảo ngày quyền của người tiêu dùng thế giới 15/3

(THTG) Ngày 12/3, Sở Công thương tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo ngày quyền của người tiêu dùng thế giới 15/3.

3

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được thông tin  về  thực trạng bảo vệ người tiêu dùng tại Tiền Giang trong thời gian qua, số vụ việc khiếu nại và xử lý, các vấn đề còn tồn tại và các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng liên quan giúp người tiêu dùng có thể đến khiếu nại khi có vụ việc xảy ra.

Thông qua buổi hội thảo nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cũng như đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương trong thời gian tới.

Hội thảo còn phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng, an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ….

Thùy Trang