Hội nghị trực tuyến thực hiện đề án 1816 giai đoạn 2008-2011

 

           (THTG) Sáng 30/5, phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị trực tuyến thực hiện đề án 1816 giai đoạn 2008-2011 tại 38 điểm cầu với sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND và Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 1816. Tại Tiền Giang, ông Phan Văn Hà, phó chủ tịch UBND tỉnh dự.


         
Sau hơn hai năm thực hiện, Đề án 1816 đã khẳng định là một chủ trương đúng đắn. Theo đó, đã có 3.665 lượt cán bộ cấp trung ương và 2.504 kỹ thuật thuộc 26 chuyên ngành được luân chuyển tăng cường cho tuyến tỉnh. Đề án được các bệnh viện đón nhận, đồng tình và ủng hộ. Đặc biệt, nhiều ca bệnh hiểm nghèo được cứu sống và giảm đáng kể tỷ lệ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Tại tỉnh Tiền Giang, Đề án đã gặt hái những thành công lớn cả về khía cạnh chuyên môn cùng các yếu tố kinh tế xã hội. Đó là góp phần giảm tải từ xa cho Bệnh viện tuyến tỉnh.


         
Tại hội nghị, nhiều ý kiến của lãnh đạo các tỉnh thành đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, để phát huy hiệu quả của Đề án trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: việc thực hiện đề án thời gian tới các địa phương cần phải đẩy mạnh, triển khai đồng bộ xây dựng toàn ngành, gắn với việc chuẩn bị nhân lực, chuyển giao công nghệ. Trong thời gian tới sẽ cùng với lãnh đạo Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ triển khai đề án xuống các cấp huyện, xã.