Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản qui phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

(THTG) Ngày 5/12, Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt  các văn bản qui phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, viên chức của Đài.

hoi nghi trien khai

Ảnh (Minh Trung)

            Tại hội nghị này, Báo cáo viên của Thanh tra tỉnh đã lần lượt giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012 và các nghị định có liên quan như: Nghị định số 59 /2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về các hành vi tham nhũng; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng; chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng; chế độ kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tố cáo hành vi tham nhũng; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và một số quy định khác của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 90/2013 Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nghị định này quy định về điều kiện tiếp nhận yêu cầu giải trình; quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình và người giải trình; trình tự, thủ tục của việc giải trình và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình; Đặc biệt là Nghị định 78/2013 của Chính phủ quy định về minh bạch tài sản, thu nhập có hiệu lực ngày 05/9/2013. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Mục 4 Chương II Luật phòng, chống tham nhũng, bao gồm việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai Bản kê khai; giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; xác minh tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

hoi nghi trien khai 1

Ảnh (Minh Trung)

            Việc tổ chức quán triệt các văn bản qui phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, viên chức của Đài PT TH Tiền Giang không chỉ trang bị kiến thức pháp luật cho từng cá nhân trong việc thực hành phòng, chống tham nhũng mà còn góp phần nâng cao khả năng tuyên truyền, cổ động công tác phòng, chống tham nhũng trên sóng phát thanh truyền hình của địa phương.

Công Thức