Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

(THTG) Ngày 23/6, Tỉnh ủy Tiền Giang khai mạc hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thế Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy TG; các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, tỉnh ủy viên; các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy - UBND tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành và các huyện thành thị trong tỉnh TG.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thế Ngọc nhấn mạnh: Trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh là phải khẩn trương tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống với kết quả cao nhất. Đồng thời, trên cơ sở những định hướng và chủ trương lớn của Đảng, các cấp ủy phải rà soát, bổ sung, cụ thể hóa chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy mình và mục tiêu nhiệm vụ hàng năm của các đảng bộ; gắn với việc xây dựng và thực hiện thật tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ở cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra. Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết, toàn thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết của Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng phát triển mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta trong giai đoạn mới.

Đồng chí cũng yêu cầu, toàn Đảng bộ cần phải xem việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011, nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong xã hội. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, đề cao tính tự giác, học tập nghiêm túc, từ đó liên hệ thực tiễn và vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp vào điều kiện thực tế của địa phương, ngành mình, đơn vị mình trong từng lĩnh vực công tác.

Sau phần phát biểu khai mạc, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh TG triển khai chuyên đề: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011)” và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy TG báo cáo một số thông tin về tình hình biển Đông và chuyên đề 2 về “Những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020”.

Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tiếp tục tới hết ngày 24/6.