Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014

(THTG) Ngày 25/3, UBND tỉnh Tiền Giang hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014, phát động phong trào thi đua năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Khang, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị.

03

Năm 2014, phong trào thi đua tiếp tục là động lực phát triển trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần vào thành tích chung về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Tiền Giang. Hội nghị chia sẻ những kinh nghiệm hay của các đơn vị về chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng  xã phường vững mạnh, và kinh nghiệm từ hiệu quả phong trào thi đua hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhân dịp này, hội nghị đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho 6 tập thể, Cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 24 tập thể và cá nhân, Cở thi đua của UBND tỉnh cho 74 tập thể và cá nhân, bằng khen của UBND tỉnh cho 51 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã biểu dương những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước năm 2014. Năm 2015, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “ Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” với các nhiệm vụ trọng tâm như phát động, tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng; kịp thời phát hiện, tôn vinh, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đột xuất trên các lĩnh vực…lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm.

Thanh Thảo