Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX)

         (THTG) Ngày 7/11, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, về “Công tác dân tộc”, về “Công tác tôn giáo”.

Ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Văn Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang cùng chủ trì hội nghị. Đến dự có đại diện Ban Dân vận Trung ương Đảng và Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

1

10 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh TG đã quán triệt những quan điểm, mục tiêu, chủ trương của Đảng, xây dựng các chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 đã đề ra. Qua đó, vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong công tác xóa đói giảm nghèo, từ năm 2010 đến nay, đã vận động hỗ trợ hộ nghèo tổng trị giá trên 50 tỷ đồng, trao 71 nhà tình nghĩa, 987 nhà đại đoàn kết, 150 căn mái ấm biên cương, trao trên 6.700  căn nhà theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Số hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm xuống còn khoảng 8%. Đến hết năm 2012, toàn tỉnh có có trên 400.500 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,5%.

Trên lĩnh vực tôn giáo, hiện nay tỉnh Tiền Giang có 594 cơ sở thờ tự, với gần 183 ngàn 400 tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau. Các tôn giáo đều tuân thủ hiến chương, giáo lý và thực hiện đúng pháp luật của nhà nước về hoạt động tôn giáo, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, theo phương châm tốt đời, đẹp đạo, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội ở địa phương.

Cộng đồng người dân tộc ở tỉnh Tiền Giang hiện có hơn 6.700 người, chiếm 0,39% dân số, đa số là người Hoa. Đồng bào các dân tộc đều an tâm sinh sống, sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thế Ngọc, UV BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang biểu dương những nỗ lực phấn đấu thực hiện của các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã tích cực đưa Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX đi vào cuộc sống, tạo niềm tin giữa các tầng lớp nhân dân với Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh về xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong thời kỳ mới.

     Ông Trần Thế Ngọc cũng yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; mở rộng đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các chính sách đối với các giai cấp, các tầng lớp xã hội; tăng cường công tác dân vận chính quyền; nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức làm hạt nhân nòng cốt trong việc tập hợp khối  đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

An Phước