Hội nghị tập huấn nghị định số 23/2015 NĐ-CP của Chính phủ.

(THTG) Ngày 9/4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ pháp chế các Sở, ban, ngành tỉnh, các phòng tư pháp huyện, thị; công chức hộ tịch cấp xã và công chứng viên tại các tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh.

03

Tại hội nghị, các báo cáo viên trình bày một số quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP. Theo đó, nghị định có 5 chương 49 điều, xoay quanh các vấn đề về: thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao, thời hạn yêu cầu chứng thực; quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực; trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến công tác chứng thực…và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị nhằm trang bị, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, nhận dạng, đối chiếu tài liệu hồ sơ cho các cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và công chứng viên. Từ đó, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; cũng như chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính.

Hữu Nghị