Hội nghị sơ kết tổng rà soát thực hiện chính sách đối với người có công Cách mạng

(THTG) Ngày 4/3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TW MTTQ VN), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng với 63 tỉnh thành trong cả nước. Ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam và  bà Phạm Thị Hải Chuyền – Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị. Điểm cầu Tiền Giang do ông Trần Vĩnh Hưng – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham gia hội nghị.

5

 Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng đã đạt được mục tiêu theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  Theo đó, tổng số đối tượng được  rà soát là 2.057.285 người, trong đó, đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ chính sách chiếm tỷ lệ 95,75%, đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách chiếm 4,16% và 0,09% đối tượng hưởng sai chính sách. Kết quả này khẳng định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với người có công và việc thực hiện chính sách người có công về cơ bản là đúng đối tượng, đủ chính sách và kịp thời.

Tại Tiền Giang, chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng  được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở . Nhìn chung, công tác này tại địa phương đã thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Lao động  Thương binh Xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  Tính đến nay, Tiền Giang đã xác nhận, công nhận, giải quyết  chế độ và quản lý  hồ sơ trên 120.000 đối tượng, trong đó  có 24.000 đối tượng được hưởng  trợ cấp, phụ cấp hàng tháng.

Thu Thủy