Hội nghị chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tân Phước

(THTG) Ngày 12/11,  tại   Sở Văn hóa  Thể thao  và du  lịch  tỉnh  Tiền  Giang , ông  Trần Thanh  Đức, phó  chủ  tịch  ủy  ban  nhân  dân tỉnh  Tiền Giang  chủ trì Hội  nghị về việc chuẩn bị tổ chức  lễ kỷ niệm 20  năm  thành  lập  huyện  Tân Phước, tỉnh  Tiền Giang và 25 năm  khai hoang phục hóa vùng đất tháp mười thuộc  huyện  Tân Phước.

3

Lễ  kỷ niệm 20  năm  thành  lập  huyện Tân Phước  được tổ chức  từ ngày 25 đến ngày  28/8/2014, với  nhiều  hoạt động  lễ hội phong  phú như :  hội  thảo  về ý nghĩa  và  tầm quan trọng  của việc thành  lập  huyện Tân Phước  tại  vùng đất  hoang  hóa  Đồng  Tháp  Mười. Các hoạt  động  văn hóa-  thể thao , hội  chợ thương mại, triển lãm  các thành  tựu Kinh tế văn hóa xã hội  của huyện Tân Phước. Qua  đó nhằm ôn lại truyền thống  của Đảng  bộ , chính  quyền và nhân dân  tỉnh  Tiền Giang nói  chung  và huyện Tân Phước nói  riêng. Làm cơ sở động lực tiếp  tục  phát  huy  tinh  thần  cần cù sáng  tạo  trong lao  động sản xuất ; tạo  sự đồng  thuận , đoàn kết  xây dựng  huyện  Tân Phước ngày  càng  phát  triển.

4

Tại  buổi  hội  nghị, ông Trần Thanh  Đức, phó  chủ tịch  ủy  ban nhân  tỉnh  Tiền Giang  chỉ đạo  các tiểu  ban phục vụ lễ  cần có  sự  phối  hợp  chặc chẽ, sớm triển khai  các kế  hoạch, đảm bảo cho  đợt kỷ niệm diễn ra an toàn, tiết kiệm, đảm bảo mục đích yêu cầu và ý  nghĩa.

Công Luận