Hội nghị cấp tỉnh lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

(THTG) Sáng ngày 27/2, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND và UB MTTQ tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của đại diện các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó BT thường trực tỉnh ủy, CT HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các ý kiến của đại biểu và cử tri tại hội nghị đều đồng tình với các điểm mới của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng thời đánh giá cao Ủy ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp đã xây dựng bản Dự thảo khá công phu, thể hiện tinh thần kế thừa thành quả của các Hiến pháp trước, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Nhiều ý kiến thống nhất về vai trò tuyệt đối của Đảng, quyền hạn của Chủ tịch Nước và Hội đồng quốc phòng an ninh trong việc thống lĩnh lực lượng vũ trang và phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, đề nghị cần làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của Quốc hội đối với những vấn đề của đất nước cũng như công tác xây dựng luật, làm rõ các khái niệm phản bội tổ quốc, quyền được sống của mọi công dân, quyền được giữ bí mật thông tin cá nhân, gia đình, tăng tính độc lập trong hoạt động và thẩm quyền của Hội đồng Hiến pháp trong việc đình chỉ các quyết định, văn bản không đúng với Hiến pháp, vai trò của Hội đồng quốc phòng an ninh và trách nhiệm của công dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh…

Một số đại biểu và cử tri đề nghị bổ sung qui định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải trong khuôn khổ pháp luật, qui định đầy đủ các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và vai trò đại diện của UBMTTQ cùng trách nhiệm của Nhà nước trong việc hỗ trợ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.