Hộ nghèo huyện khó khăn được vay ưu đãi lãi suất 0,325%/tháng

Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc cho vay vốn đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Hộ nghèo tại huyện Tân Phú Đông sẽ được vay vốn lãi suất từ Ngân hàng CSXH (Ảnh mang tích chất minh họa). Ảnh: Vân Anh
Nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Vân Anh

Theo đó, hộ nghèo trên các địa bàn huyện nghèo được vay vốn ưu đãi lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo (hiện nay, lãi suất cho vay hộ nghèo là 0,65%/tháng), tức là 0,325%/tháng với mức tối đa là 10 triệu đồng/hộ khi vay vốn Ngân hàng CSXH để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề. Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 năm. Việc cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định này được thực hiện đối với các khoản vay phát sinh kể từ ngày 1-1-2014.

Trường hợp người vay đã vay vốn chương trình hộ nghèo (kể cả trường hợp người vay đã vay đến mức tối đa 30 triệu đồng) nếu có nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề thì tiếp tục được vay thêm tối đa 10 triệu đồng, với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong thời gian tối đa là 3 năm.

Đối với trường hợp hộ nghèo có nhu cầu vay vốn trên 10 triệu đồng và thời hạn vay vốn trên 3 năm thì được vay trên 10 triệu đồng và thời hạn vay vốn trên 3 năm được áp dụng lãi suất cho vay hộ nghèo và các quy định về cho vay hộ nghèo hiện hành.

Theo hướng dẫn này và căn cứ vào Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ thì những hộ nghèo tại huyện Tân Phú Đông sẽ được vay lãi suất ưu đãi trên.

Nguồn Ấp Bắc