Gò Công Tây tập trung cải tạo thủy lợi nội đồng

(THTG) Cùng với công trình nạo vét, nâng cấp tuyến kênh 14 nhằm lấy nước tưới tiêu, chống hạn, bảo vệ trên 37.000 ha đất canh tác vùng ngọt hóa Gò Công, huyện Gò Công Tây còn tập trung cải tạo tuyến kênh 8 tại địa bàn xã Vĩnh Hựu.

1

Công trình có tổng kinh phí trên 100 triệu đồng với chiều dài toàn tuyến phải nạo vét khoảng 2 km. Theo kế hoạch, trong năm 2015 huyện sẽ đầu tư khoảng 500 triệu đồng để cải tạo 5 tuyến kênh trên địa bàn xã Vĩnh Hựu với tổng chiều dài gần 5km.

Việc này góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyên chở hàng hóa bằng đường thủy và phục vụ tốt việc tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.

Hữu Nghị