Gò Công Tây có trên 90 % diện tích lúa Đông Xuân thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp

         (THTG) Tính đến đầu tháng 4, lúa Đông Xuân năm 2013 – 2014 trên những cánh đồng của huyện Gò Công Tây đã đi vào thu hoạch rộ.

           Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đến nay đã có trên 6.600/10.800 ha lúa Đông Xuân đã được thu hoạch, năng suất bình quân đạt trên 8,4 tấn/ha. Hầu hết diện tích lúa nông dân vụ này thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, chỉ còn một số ít diện tích trong khu vực biền rẫy còn sử dụng thùng phóng, cộ suốt. Theo thống kê, hiện toàn huyện Gò Công Tây có 85 máy gặt đập liên hợp, khoảng 42 máy gặt xếp dãy. Để tránh tình trạng thiếu máy vào thời điểm thu hoạch rộ, nông dân đã chủ động liên hệ với các chủ máy gặt để hợp đồng lên lịch cho khâu thu hoạch, tránh tình trạng thiếu máy vào thời điểm đông ken. Đây là giải pháp vừa giảm hao hụt thất thoát trong khâu thu hoạch vừa nâng cao chất lượng sản phẩm hạt lúa tiêu thụ.

               Với số máy gặt đập liên hợp hiện có của huyện sẽ đảm bảo trên 90% diện tích lúa Đông xuân trên địa bàn được thu hoạch  bằng cơ giới.

Xuân Tước