Giải báo chí Tiền Giang Nguyễn Văn Nguyễn lần VII và Giải Bông lúa vàng lần thứ 20

Hội đồng Tổ chức Giải báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn và Ban Tổ chức cuộc thi Giải báo chí Bông lúa vàng kính mời các đồng chí và các bạn hưởng ứng tham gia dự thi:

+Giải báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ VII:

 

1
Tác phẩm dự giải phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương Tiền Giang, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới đất nước, đổi mới tỉnh nhà, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực các vấn đề, các sự kiện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, của địa phương; việc tiếp tục triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần IX, các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đi vào đời sống xã hội; Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XI; Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Khuyến khích các tác phẩm báo chí hay, tuyên truyền có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các tác phẩm về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới; các tác phẩm phê phán chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…

+Giải báo chí Bông lúa vàng lần thứ 20 (do Hội Nhà báo Tiền Giang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang tổ chức).

1

Tác phẩm dự thi cần quan tâm tuyên truyền góp phần đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp toàn diện theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa.

Tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Phát triển nông nghiệp theo hướng quy hoạch, sản xuất hàng hóa lớn, có chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh cao, gắn sản xuất với chế biến và nhu cầu thị trường, mở rộng xuất khẩu.

Phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững. Thực hiện tốt việc gắn kết chặt chẽ “bốn nhà” (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và Nhà nước) nhằm giải quyết có hiệu quả việc đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa của nông dân.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đẩy mạnh việc đánh bắt xa bờ với ứng dụng công nghệ cao trong các khâu tìm kiếm ngư trường đánh bắt và hiện đại hóa các cơ sở chế biến thủy sản. Tiếp tục đầu tư phát triển đa dạng nuôi trồng thủy sản (nước ngọt, mặn, lợ), gắn nuôi trồng với chế biến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phát triển ngành nghề ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, tăng thu nhập và chuyển đổi cơ cấu lao động phù hợp yêu cầu phát triển nông thôn.

Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông và thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; thu hút nhiều dự án đầu tư góp phần xóa đói giảm nghèo, ưu tiên các vùng sâu, vùng cù lao ven biển.

Điều kiện dự thi (của cả 2 giải):

Tác giả dự thi là các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong tỉnh, các cán bộ KHKT có tác phẩm xuất sắc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh trở lên, kể cả các đặc san, bản tin của các ngành có giấy phép của Sở Thông tin – Truyền thông. Riêng đối với Giải báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn được mở rộng cho các đối tượng là nhà báo chuyên và không chuyên nghiệp ở ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về Tiền Giang.

Các tác phẩm dự thi là các tác phẩm đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 30/4/2014 đến 30/4/2015.

Hạn chót nộp tác phẩm: 10-5-2015. Tổng kết và phát giải vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí  cách mạng Việt Nam 21-6-2015.

Cách thức gửi tác phẩm dự thi: Các phóng viên, cộng tác viên là hội viên Hội Nhà báo gửi bài dự thi về chi hội nhà báo nơi mình sinh hoạt. Các chi hội nhận bài, tiến hành sơ khảo, chọn tác phẩm hay gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (Hội Nhà báo tỉnh, số 289, Tết Mậu Thân- phường 4, TP. Mỹ Tho). Các cộng tác viên không phải là hội viên gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về địa chỉ nêu trên của Hội Nhà báo tỉnh và phải được xác nhận của cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm.

Mỗi tác phẩm dự thi phải ghi rõ bút danh, tên thật tác giả, địa chỉ liên hệ, tác phẩm đã được sử dụng trên phương tiện thông tin đại chúng nào, ngày tháng năm sử dụng ? Đối với ảnh phải kèm theo số báo mà ảnh được đăng. Tác phẩm ảnh được in trên giấy ảnh màu  hoặc đen trắng cở 12cm x 18cm (có ghi chú thích rõ ràng). Tác phẩm truyền hình nhất thiết phải ghi trên đĩa VCD hoặc DVD có kèm theo thuyết minh. Các tác phẩm phát thanh phải kèm theo đĩa CD để thể hiện đặc thù của tác phẩm phát thanh.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả  được gửi nhiều nhất 3 tác phẩm (kể cả tin, bài, băng hình và ảnh).

Các tác phẩm dự thi cần ghi rõ: “Bài dự thi Giải báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần VII” hoặc “Bài dự thi Giải báo chí Bông lúa vàng lần thứ 20”.

Mỗi tác phẩm chỉ được dự thi hoặc giải này hoặc giải kia. Không xét các tác phẩm đã dự thi các giải báo chí khác và đã được hỗ trợ kinh phí sáng tác trong chương trình Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao.

* Không xét các tác phẩm có yếu tố hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn…); các tác phẩm biên khảo, sưu khảo và những tác phẩm thuần túy phổ biến kiến thức khoa học, hướng dẫn kỹ thuật trên các lĩnh vực…

Hội đồng Tổ chức Giải báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn và Ban Tổ chức Giải báo chí Bông lúa vàng mong được sự hưởng ứng tham gia dự thi của các đồng chí và các bạn.

Ban Tổ chức Giải