Giá nghêu thương phẩm tăng cao

       (THTG)  Hiện người nuôi nghêu các xã Tân Thành, Tân Điền, huyện Gò Công Đông rất phấn khởi vì giá nghêu thương phẩm liên tục tăng cao, tăng bình quân từ 2 đến 4 ngàn đồng một kg so với tuần trước.

       Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông: khoảng 3 tháng gần đây giá nghêu rất bấp bênh do lượng nghêu từ miền Bắc tràn vào thành phố HCM và các tỉnh Nam bộ. Hiện sản lượng nghêu ở các tỉnh phía Bắc sụt giảm do ảnh hưởng của thiên tai nên giá nghêu đang tăng trở lại. Tại vùng nuôi Gò Công Đông, thương lái thu mua nghêu với giá từ  20.000 đến 22.000 đồng/kg. Với giá này, mỗi ha nghêu cho năng suất 20 tấn, nông dân thu lãi hơn 300 triệu đồng.

       Tỉnh Tiền Giang hiện có 2.000 ha nghêu, trong đó có 350 ha nghêu giống. Trung bình mỗi năm, vùng nuôi nghêu hàng hóa Gò Công Đông cung ứng khoảng 20.000 tấn nghêu nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Để giúp nghề nuôi nghêu phát triển bền vững, địa phương đã qui hoạch vùng nuôi nghêu tập trung, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, quản lý tốt các bãi nghêu sinh sản, nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản vừa cung ứng nguồn giống ổn định cho nhu cầu của nông dân.

Kim Nữ