Đồng bào Công giáo tỉnh Tiền Giang góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

 (THTG) Trong những năm qua,  đồng  bào  theo đạo Công giáo tại tỉnh Tiền Giang  đã thực hiện tốt việc “Sống  phúc âm giữa lòng  dân tộc để phục vụ hạnh  phúc  đồng bào”, theo  tinh  thần   của  Hội  đồng  Giám mục Việt  Nam  đề ra.

Theo  thống  kê  từ Ủy  ban  đoàn kết  Công giáo tỉnh  Tiền Giang:  những  người  theo  đạo Công  Giáo  tại  tỉnh Tiền  Giang  đã tích cực thực hiện chương trình này,  trong   đó có  việc  xây dựng gia  đình  văn hóa, gia  đình  hiếu  học, phát triển kinh  tế  gia  đình , xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh  đó những  người theo  đạo Công  giáo  tại  tỉnh  Tiền Giang  còn có  nhiều  hoạt  động  cộng  đồng mang tính nhân đạo  từ thiện, góp phần cùng với  Nhà nước thực hiện các chương trình an sinh  xã  hội  tại Tiền Giang .

 “Sống  phúc  âm  giữa  lòng  dân tộc để phục vụ  hạnh  phúc đồng  bào”  không chỉ là khẩu  hiệu,  mà đó còn là phương  hướng  để những  người  theo  đạo  Công  giáo  thực hiện các  giáo  điều  của mình.  Trong  phong  trào “ Toàn dân đoàn kết  xây  dựng  đời  sống  văn hóa  ở khu  dân  cư”,  do  Ủy  ban  trung  ương  Mặt  trận tổ quốc  Việt  Nam phát  động, đã  được  Ủy  ban  đoàn kết Công giáo  Việt  Nam   hưởng  ứng tích  cực. Qua  đó   các nhà  thờ, Giáo xứ, Họ đạo  vận động  các giáo dân  thực hiện cuộc vận động  này bằng khẩu  hiệu “Toàn dân đoàn kết xây  dựng  đời  sống văn hóa  ở khu  dân cư. Sống tốt đời đẹp  đạo”. Tại tỉnh Tiền Giang  có   rất  nhiều  Giáo  xứ, Họ đạo  gương  mẫu  trong việc xây dựng  gia  đình  văn hóa, xóm ấp, khu  phố  văn hóa…Điển hình có nhà thờ  Long  Định I, xã Long Định, huyện Châu Thành, giáo xứ Thủ  Ngữ, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo v..v.

 Từ phong trào toàn dân  xây dựng  đời  sống  văn  hóa  ở khu  dân cư  cho  thấy:  những  người  theo  đạo Công  giáo  tỉnh Tiền Giang  đã thực hiện tốt việc “ Sống  phúc âm  giữa lòng  dân tộc”. Tạo  nên sự gắn bó đoàn kết  giữa người có đạo và người không có  đạo, qua đó xây dựng  khối  đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc hơn.