Đoàn ĐBQH Tiền Giang lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Phá sản

(THTG) Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Phá sản.

1

Đa số các đại biểu đều thể hiện sự đồng tình với nội dung của Dự thảo Luật. Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị nên bắt buộc có thủ tục kiểm toán trước khi mở thủ tục phá sản làm căn cứ để tòa án xem xét thủ tục phá sản của doanh nghiệp, cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp. Qua đó, đảm bảo rằng doanh nghiệp có thật sự lâm vào tình trạng phá sản hay không. Nên quy định thêm quyền kiến nghị của Viện Kiểm sát đối với việc mở hoặc không mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp. Nên gia hạn thêm thời gian lập danh sách chủ nợ từ 15 ngày lên 30 ngày, vì nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn số lượng chủ nợ đông thì thời gian 15 ngày là quá ngắn.

 Nên bổ sung thêm trường hợp doanh nghiệp có quyền nộp đơn lại để tòa án mở thủ tục phá sản trong trường hợp đã bị trả lại đơn yêu cầu; cần quy định rõ cơ quan kiểm toán là kiểm toán Nhà nước hay kiểm toán độc lập, bổ sung nguyên tắc thẩm phán kết luận dựa trên biểu quyết của đa số tập thể, quy định sử dụng ngôn ngữ là Tiếng Việt trong lập thủ tục phá sản, nên bỏ quy định thành lập ủy ban chủ nợ.

Khánh Hồng