Đảng ủy Sở Lao động thương binh và xã hội tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2010-2015

(THTG) Chiều 22/10, Đảng ủy Sở lao động thương binh và xã hội Tiền Giang tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Sở lao động thương binh và xã hội Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến đảng viên và quần chúng, phối hợp với Ban giám đốc Sở lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản về quy hoạch, đào tạo cán bộ cấp phòng và lãnh đạo Sở và thực hiện chủ trương trẻ hóa và tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đảng bộ và công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng sự đoàn kết nội bộ, thực hiện hiệu quả các biện pháp giáo dục, giúp đỡ phòng ngừa đảng viên vi phạm.

Đến giữa nhiệm kỳ, Đảng bộ có 86 đảng viên ở 5 chi bộ trực thuộc, trong đó có 34 đảng viên mới kết nạp, đạt 170% so với nghị quyết cả nhiệm kỳ. Kết quả thực hiện các mục tiêu cơ bản của đảng bộ cả nhiệm kỳ đạt khá, trong đó, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm còn khoảng 4%, đạt chỉ tiêu đề ra; vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt trên 38,3 tỷ đồng so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ là 30 tỷ đồng; có trên 8.400 hộ, đạt 120,3% kế hoạch.

Từ nay đến năm 2015, đảng bộ Sở Lao động, thương binh và xã hội Tiền Giang tập trung các chủ trương, giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra như: giải quyết việc làm 22.400 lao động/năm, số lao động qua đào tạo đạt 45%, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 8 tỷ đồng/năm, thực hiện tốt đề án xây dựng nhà ở cho người có công…Bên cạnh đó, phấn đấu các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm trong đó có ít nhất 20% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm.

Lê Thanh Liêm