Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010- 2015

            (THTG) Ngày 29/10, đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010- 2015 và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết 27 của ban chấp hành trung ương khóa 10 về xây dựng đợi ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

1

          Công tác giữa nhiệm kỳ 2010-2015 nổi bật nhất là công tác xây dựng Đảng và thực hiện chỉ thị 03 về thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh. Các đảng bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ từ 85 % trở lên, đặc biệt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới vượt 41 % . Sau khi triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 4 gắn với chỉ thị 03 đã nâng cao năng lực lãnh đạo đảng, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

            Tại tỉnh Tiền Giang, qua 5 năm thực hiện nghị quyết 27 của trung ương đã hoàn thiện về xây dựng mục tiêu đội ngũ trí thức đến năm 2020. Tạo môi trường và điều kiện để đội ngũ trí thức hoạt động và nâng cao trình độ chuyên môn. Tăng cường chính sách trọng dụng đãi ngộ và tôn vinh trí thức, cụ thể đào tạo trong nước tiến sĩ hỗ trợ 100 lần mức lương tối thiểu, Thạc sĩ hỗ trợ 75 lần mức lương tối thiểu, Bác sĩ chuyên khoa 2 hỗ trợ 85 lần mức lương tối thiểu, chuyên khoa 1 hỗ trợ 65 lần lương tối thiểu. Đào tạo nước ngoài hỗ trợ mức lương tối thiểu 370 – 670 lần. Ngành y tế, ngành giáo dục được đánh giá cao về công tác đào tạo theo nghị quyết 27 của trung ương

            Dịp này, đảng ủy khối đã trao thưởng cho đảng viên, tập thể chi bộ, đảng bộ trực thuộc, thực hiện tốt các nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2010- 2015.

Thanh Thảo