Đảng bộ Sở nội vụ Tiền Giang sơ kết giữa nhiệm kỳ 2010-2015

(THTG)  Sáng ngày 25/10, Đảng ủy Sở Nội vụ Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Sở nội vụ đã tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn đảng bộ và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành. Tiếp tục lãnh đạo triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan. Qua đó, Sở đã tham mưu lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực như cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính cũng như công tác thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ…Cán bộ, đảng viên, công chức viên chức xác định rõ nhiệm vụ, nâng cao nhận thức trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ có 6 chi bộ với 43 đảng viên trong đó có 5 đảng viên mới kết nạp, đạt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Trong các năm qua, Đảng bộ đều đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Trong phương hướng nhiệm vụ đề ra đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng đảng”, Nghị quyết đại hội XI của Đảng, Nghị quyết đại hội IX của tỉnh đảng bộ, Nghị quyết của đảng ủy khối và Nghị quyết của đảng ủy Sở trong toàn đảng bộ, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm điều lệ Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu 140% và giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Lê Thanh Liêm