Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Công an tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010-2015

(THTG) Sáng ngày 29/6, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015. Dự Đại hội có bà Trần Kim Mai, Phó CT UBND tỉnh Tiền Giang.

Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Tiền Giang và công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trên các lĩnh vực công tác gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cùa mỗi cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự theo từng lĩnh vực, từng khối thi đua, hướng về cơ sở cũng được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả, hỗ trợ cho lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Trong 5 năm qua, đã có trên 17.600 lượt tập thể và cá nhân cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Tổng cục công an và Công an tỉnh tặng huân, huy chương vì an ninh tổ quốc, cờ thi đua, bằng khen, giấy khen.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Kim Mai, Phó CT UBND tỉnh đã đánh giá cao kết quả đạt được của phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc trong lực lượng công an tỉnh và ghi nhận những đóng góp tích cực của phong trào thi đua đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó, bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tiên tiến về phòng chống tội phạm đã phát huy hiệu quả trong việc kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Đại hội đã trao tặng bằng khen của Ban cơ yếu Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh cho 51 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.

Lê Thanh Liêm