Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang lần IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

       (THTG) Ngày 24/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên trù bị Đại hội công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đến dự có ông Trần Long Thôn – Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy cùng 300 công đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 100.000 công đoàn viên của tỉnh.

Trong ngày làm việc thứ 1, Đại hội đã thông qua chương trình và quy chế làm việc đại hội; báo cáo kiểm điểm hoạt động của ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp văn kiện Đại hội IX Công đoàn tỉnh Tiền Giang, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Chương trình toàn khóa, ban hành Nghị quyết với 4 chương trình công tác, thành lập Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện từng chương trình. Không ngừng củng cố về tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ công đoàn. Mọi hoạt động công đoàn luôn xuất phát từ nhu cầu thiết thực của đoàn viên, chăm lo bảo vệ tốt quyền, lợi ích chính đáng của công nhân viên chức lao động, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng của công đoàn theo quy định của pháp luật, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội, tạo được niềm tin gắn bó giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên và công nhân viên chức lao động.

       Tuy nhiên, theo báo cáo tổng hợp ý kiến các công đoàn viên trình bày tại đại hội, thì trước những tác động của tình hình lạm phát, vẫn còn một bộ phận người lao động, nhất là các công nhân đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, đặc biệt là khó khăn về nhà ở. Chính vì lý do đó, nên đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần này, bên cạnh việc nâng cao vai trò, hoạt động của các tổ chức công đoàn, xây dựng tác phong công nghiệp cho đội ngũ công nhân… thì công tác chăm lo đời sống cho người lao động cần phải được quan tâm. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp công đoàn và Liên đoàn lao động cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Cũng trong ngày làm việc thứ nhất này, đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành khóa IX gồm 39 đồng chí và tiến hành họp ban chấp hành lần thứ nhất của nhiệm kỳ 2013 – 2018.