Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Cục Thống Kê

(THTG) Ngày 9/5, Công đoàn cơ sở Cục Thống Kê tỉnh Tiền Giang tổ chức đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Liên Đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang chọn làm đại hội điểm.

 1

Ảnh: Lê Long

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Cục Thống Kê luôn quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Công đoàn cấp trên. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền giáo dục, động viên các công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng nghiên cứu và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào do Công đoàn cấp trên phát động; đồng thời quan tâm chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

2

Ảnh: Lê Long

Trong nhiệm kỳ 2017-2022: 100% cán bộ công chức viên chức, người lao động thực hiện tốt việc học tập và thực hiện tốt việc làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện tốt cuộc vận động  cán bộ công chức, viên chức: Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Hàng năm  đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, có từ 80% tổ công đoàn đạt vững mạnh, 90% cán bộ công chức viên chức lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, có từ 15% cán bộ công chức viên chức, lao động đăng ký và được công nhận sáng kiến.

Đại hội bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Thùy Trang