Đại hội Đảng bộ trường Chính trị tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Ngày 14/5, trường  Chính  trị tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

03

Ảnh: Công Luận

  Trong nhiệm qua.  Ban chấp  hành Đảng bộ và tập thể các giáo viên trường Chính trị Tiền Giang đã hoàn thành  tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, trường  Chính trị Tiền Giang  đã tổ chức 207  lớp  học  với  trên 21.500 học viên, trong  đó  có 9  lớp  hệ  Đại học, 6 lớp cao  cấp chính trị – hành chính. Ngoài  công tác giảng  dạy, trường  Chính  trị Tiền Giang  cũng  chú trọng  đến nghiên cứu  khoa  học, biên soạn tài  liệu  phục vụ chương  trình  bồi  dưỡng cho  đại biểu  Hội  đồng nhân dân cấp  huyện và cấp  xã. Với  những  kết  quả đạt  được, trong  nhiệm kỳ qua, trường  Chính  trị  Tiền  Giang  đã được Thủ tướng  Chính  phủ tặng  Bằng  khen cho 4 cá nhân và 1 tập  thể có thành tích  hoàn thành xuất  sắc nhiệm vụ. Chủ tịch  Nước tặng  Huân chương  Lao động  hạng  ba  cho  3 cá nhân.

Đại hội  Đảng  bộ trường  Chính  trị tỉnh  Tiền Giang  đã bầu  lại  Ban Chấp  hành  nhiệm kỳ mới 205-2020.

Công Luận