Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tiền Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Ngày 9/7, tại  Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội  lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự có ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp  các tổ chức hữu nghị Việt  Nam; ông  Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường  trực tỉnh  ủy- Chủ tịch  Hội  đồng Nhân dân tỉnh; ông  Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư  tỉnh  ủy- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Trần kim Mai và ông Trần Thanh  Đức, Phó Chủ tịch  Ủy ban Nhân dân tỉnh.

1

Ảnh: Phi Phụng

Chúc mừng Đại hội,Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng  bức trướng “  Chủ động , linh  hoạt, sáng  tạo, hiệu  quả” cho  Liên  hiệp  các tổ chức hữu  nghị  tỉnh  Tiền  Giang.  Trong  những năm qua Liên hiệp  các tổ chức hữu  nghị tỉnh  Tiền Giang  đã có nhiều  hoạt  động thiết  thực , đóng  vai  trò  cầu  nối  giữa Tiền Giang  với  các tổ chức hữu  nghị các nước.  Liên hiệp  các tổ chức hữu  nghị Tiền Giang  đã  tiếp đón  354 các  đoàn phi  chính  phủ các nước đến thăm tỉnh  Tiền Giang và  thường  xuyên  Liên lạc với 17 tổ chức phi chính  phủ ở các nước.  Qua  đó  các tổ chức này hàng  năm tài  trợ cho  các dự án xây  dựng nhà tình  thương, học bổng  cho  học sinh  nghèo, nâng cấp  trường  học, cung cấp  trang  thiết  bị y  tế , tạo  quỹ vay  vốn cho  người nghèo  tại  Tiền Giang  trên 25 tỷ đồng. Ngoài ra, còn tham gia  tổ chức nhiều  sự kiện mang  tính  hữu nghị như: Ngày văn hóa Na Uy, Hàn Quốc tại Tiền Giang, giao lưu văn hóa Pháp – Việt, tổ chức giao lưu sinh viên Tiền Giang  với  các nước Đông Dương ….

2

Ảnh: Phi Phụng

          Liên hiệp  các tổ chức hữu  nghị  tỉnh  Tiền  Giang  lần thứ I  đã Hiệp  thương đề cử nhân sự Ban chấp  hành nhiệm kỳ mới  gồm 13 vị. Ông Trần Thanh Đức , Phó  Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh  Tiền Giang được đề cử   chức vụ Chủ tịch Liên hiệp  các tổ chức hữu  nghị tỉnh  Tiền Giang  nhiệm kỳ  2015-2020./

Công Luận