Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2015-2020

(THTG) Ngày 8/5, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020.

4

Ảnh: Anh Tuấn

          Trong nhiệm kỳ qua, chi ủy cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang đã tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng, kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ  mà nghị quyết đại hội đã đề ra , chủ động tham mưu đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo; chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thực hiện các công trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp. Hàng năm, chi bộ đều được xếp loại chi bộ trong sạch,vững mạnh.

03

Ảnh: Anh Tuấn

Trong nhiệm kỳ mới, chi bộ Ban Tuyên giáo tiếp tục nâng cao năng lực tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chính trị tư tưởng cho đảng viên.

Đại hội đã bầu chi ủy Chi bộ Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền- Phó Ban Tuyên giáo tái đắc cử Bí thư chi bộ.

Thu Thủy