Cục Thống kê Tiền Giang tổ chức tổng kết 4 năm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(THTG) Ngày 19/5, Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2011 – 2015.

03

Ảnh: Bá Thủy

Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.  Chi bộ Cục thống kê tổ chức nhiều buổi sinh hoạt theo từng chuyên đề; tổ chức các cuộc thi kể chuyện, thuyết trình, viết cảm nhận về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, từng cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét về đạo đức và lối sống; có trách nhiệm và gắn bó với nhân dân.

Dịp này, Chi bộ cũng tổ chức Hội thi cảm nhận về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phần thi tự biên soạn và thuyết trình theo chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Bá Thủy