Công ty Lương thực Tiền Giang sơ kết cánh đồng lớn vụ Đông xuân

(THTG) Ngày 15/4, công ty Lương thực Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất cánh đồng lớn vụ Đông Xuân 2014-2015.

03

        Theo báo cáo của công ty Lương thực Tiền Giang, vụ Đông Xuân 2014 – 2015, công ty Lương thực Tiền Giang triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh tại 21 hợp tác xã, tổ sản xuất với 2150 hộ tham gia.  Tổng diện tích ký hợp đồng gần 2.000 ha đạt trên 102% kế hoạch, trong đó, diện tích thu mua thành công gần 1.400 ha. Tổng chi phí đầu tư ứng trước đầu vào gần 4.900 triệu đồng được các doanh nghiệp ứng trước không tính lãi trong 4 tháng. Về sản lượng mua lúa vụ  Đông Xuân 2014-2015, tổng số lúa đã mua hơn 19.500 tấn quy lúa khô – mức sản lượng mua cao nhất từ trước đến nay của công ty. Trong vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2015, tổng diện tích dự kiến sản xuất cánh đồng lớn gần 1.000 ha, chủ yếu là giống Jasmine và một số ít OM 5451.

Dịp này, công ty Lương thực Tiền Giang đã khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện hiệu quả việc sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh.

Văn Minh