Chôm chôm nghịch vụ cho giá cao

       (THTG) Huyện Cai Lậy trồng trên 600 ha chôm chôm, chủ yếu là giống chôm chôm sava và chôm chôm thái. Tập trung nhiều ở các xã Tân Phong, Ngũ Hiệp, Hội Xuân và Hiệp Đức.

            Thông qua các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nông dân dùng màng nylon phủ mặt liếp, điều tiết nước cạn trong mương, đồng thời phun thuốc kích thích, giúp cây ra hoa trái vụ khắc phục tình trạng được mùa thất giá. Hiện nông dân bước vào vụ thu hoạch chôm chôm nghịch, năng suất bình quân đạt 25 tấn/ha, thương lài đến tại vườn mua chôm chôm sava 25.000 đồng/kg, chôm chôm thái 40.000 đồng/kg, trừ chi phí nông dân thu lãi 300 triệu đồng/ha.

          Thông qua xử lý chôm chôm ra hoa trái vụ, giúp nông dân thoát nghèo vươn lên làm giàu từ vườn cây ăn trái./.

Nguyễn Thảo