Châu Thành: Mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật 9-11

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 25-10-2013 của UBND tỉnh về thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” 9-11, lúc 6 giờ 30 phút ngày 9-11, tại sân trụ sở UBND huyện Châu Thành, đã diễn ra cuộc mít tinh, diễu hành “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Chủ trì mít tinh, diễu hành có ông Lý Hoàng Chiêu, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, cán bộ các đoàn thể và khoảng hơn 100 học sinh tham gia.

chau thanh mittinh huong ung ngay phap luat 9-11

Mít tinh, diễu hành trên đường phố với những khẩu hiệu như: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, “Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mọi người”, “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”… nhằm nâng cao nhận thức không những cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước mà còn tác động sâu sắc trong mọi tầng lớp nhân dân, giúp họ hiểu rõ về vị trí,vai trò của Hiến pháp và pháp Luật của đất nước; để từ đó góp phần xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nguồn Ấp Bắc