Cây sơ ri đã hồi phục


        Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Gò Công Đông cho biết, sau thời gian trồng rồi chặt, chặt rồi trồng, hiện nay diện tích cây sơ ri đã ổn định, từ 252 ha tăng lên 282 ha. Diện tích trồng chủ yếu ở các xã Tân Điền, Bình Nghị, Bình Ân… Năng suất bình quân 30 tấn/ha và giá bán dao động 4.500 - 5.000 đồng/kg, mỗi ha sơ ri sau khi trừ chi phí, nông dân còn lãi khá cao.

Đặc biệt, Công ty Thịnh Phát, chuyên thu mua và xuất khẩu sơ ri tích cực đầu tư cho vùng nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm cao hơn giá thị trường nên nông dân rất phấn khởi. Ngoài ra, các đề tài nghiên cứu khoa học như phòng chống ruồi đục quả được ứng dụng vào sản xuất cũng giúp nâng chất lượng và khả năng cạnh tranh của trái sơ ri Gò Công.

Cây sơ ri là đặc sản nổi tiếng của vùng đất nhiễm mặn ven biển Gò Công, đồng thời được xác định là một trong bảy loại trái cây có lợi thế cạnh tranh cao của tỉnh. Cây sơ ri phù hợp với đặc thù thổ nhưỡng vùng Gò Công, dễ trồng, cho năng suất cao… Gần đây, để phát huy thế mạnh sơ ri, tỉnh đã triển khai chương trình hỗ trợ toàn diện bao gồm qui hoạch các vùng chuyên canh, hình thành các hợp tác xã trồng và tiêu thụ sơ ri, gắn với các doanh nghiệp có chức năng thu mua và chế biến xuất khẩu…