Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực

Sáng 21-3, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo chương trình về công nghệ thông tin (CNTT) để nghe báo cáo tình hình ứng dụng CNTT năm 2013 và phương hướng năm 2014. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ông
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo, về hạ tầng mạng, mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai kết nối mạng cho 52 cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh, kết nối các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện về Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Hiện nay, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đã có mạng nội bộ. Riêng UBND cấp xã hầu hết vẫn chưa xây dựng mạng LAN. Về hệ thống thư điện tử, tỉ lệ các sở, ban  ngành và UBND huyện, xã được trang bị hệ thống thư điện tử đạt 100%. Tỉ lệ cán bộ, công chức được cung cấp hộp thư điện tử để phục vụ công việc đạt 75%.

Tháng 6-2013, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Viễn thông Tiền Giang triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho 35 đơn vị gồm các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện; tổ chức tập huấn sử dụng, vận hành phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho hơn 1.000 lượt công chức, viên chức.

Các cơ quan được triển khai phần mềm thực hiện tập huấn mở rộng cho tất cả các cán bộ, công chức của đơn vị. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã đưa phần mềm vào sử dụng chính thức trong nội bộ ngành và ứng dụng  sâu rộng phần mềm, bước đầu tạo môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm kinh phí và thời gian…

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức đã chỉ đạo: Sở Thông tin – Truyền thông và các sở ngành cần tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh, phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

Cần thực hiện tốt văn phòng điện tử; xây dựng lộ trình chính phủ điện tử, năm 2014 củng cố mức 2, một vài sở ngành lên mức 3; khẩn trương xây dựng Cổng Thông tin điện tử của tỉnh giai đoạn 2. Đồng thời. phải chú trọng công tác đào tạo, ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức các sở ngành, địa phương đi đôi với việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết kèm theo, tạo thành thói quen sử dụng CNTT trong công tác.

Nguồn Ấp Bắc