Cai Lậy xuống giống vụ lúa hè thu sớm

       (THTG) Vụ lúa hè thu sớm năm 2014, huyện Cai Lậy xuống giống 15.300 ha, đến nay nông dân cơ bản đã xuống giống xong diện tích.

Untitled 1

Chủ yếu nông dân sử dụng các giống lúa ngắn ngày, năng suất ổn định, phẩm chất gạo ngon, có khả năng kháng sâu bệnh như: OM 6162, OM 3536, OM 5451, OM 4900…theo nhiều nông dân cho biết, vụ hè thu sớm năm nay điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc xuống giống, tuy nhiên cũng cần phải bón lót để hỗ trợ tốt cho lúa phát triển ngay trong giai đoạn đầu, đồng thời phun thuốc trừ cỏ dại, đảm bảo tốt cho lúa hấp thu chất dinh dưỡng trong đất.

            Ngành nông nghiệp huyện chỉ đạo các xã – thị trấn chú trọng làm công tác thủy lợi nội đồng, đảm bảo tưới tiêu trong mùa khô, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn nông dân áp dụng chương trình 3 giảm 3 tăng, bón phân theo bảng so màu lá lúa, bảo vệ tốt diện tích lúa hè thu sớm năm 2014 đạt năng suất sản lượng theo kế hoạch đề ra.