Cai Lậy tổ chức hiệp thương, giới thiệu danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(THTG) Ngày 14-4, Uỷ ban MTTQ huyện Cai Lậy tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ huyện Cai Lậy báo cáo kết quả phối hợp, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, đối với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị được tổ chức đảm bảo dân chủ, công khai, đúng trình tự, thủ tục, 100% cử tri bày tỏ sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên.

vlcsnap-2021-04-14-15h03m57s149

vlcsnap-2021-04-14-15h01m07s506

Các đại biểu thảo luận và biểu quyết danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Cai Lậy nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Quế Ngân

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách 59 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó tỷ lệ trẻ chiếm 59,32%, tỷ lệ nữ chiếm 44,06%, ngoài Đảng 11,87% và tái cử chiếm 37,28%.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Uỷ ban MTTQ huyện Cai Lậy sẽ gửi danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 về Ủy ban bầu cử huyện, đồng thời phối hợp triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử. Nhiệm kỳ 2021 – 2026, cử tri huyện Cai Lậy sẽ lựa chọn trong số 59 ứng cử viên, bầu chọn 35 đại biểu HĐND huyện.

                                                        Quế Ngân