Bộ đội biên phòng với công tác xây dựng Đảng

       (THTG) Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tiền Giang và cấp ủy các chi bộ đã có nhiều chủ trương, biện pháp để củng cố, xây dựng các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 Tuần tra.                                                                                                                       Ảnh: PHÙNG LONG
Tuần tra. Ảnh: Phùng Long

Quán triệt và thực hiện đúng quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ các tổ chức cơ sở Đảng trong BĐBP, Đảng ủy BĐBP Tiền Giang đã tiến hành củng cố, kiện toàn các cấp ủy gắn với kiện toàn cán bộ chủ chốt đảm bảo cho các cấp ủy chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đến nay trong Đảng bộ đã có gần 73% chi bộ có cấp ủy. Qua đó, làm chuyển biến toàn diện về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động của đơn vị. Kết quả đánh giá chất lượng hàng năm có trên 90% cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch tiêu biểu, không có cấp ủy, chi bộ yếu kém.

Đại tá Phan Hồng Châu trao tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ BĐBP.
Đại tá Phan Hồng Châu trao tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ BĐBP.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về Xây dựng Đảng hiện nay” được Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trong Đảng bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy BĐBP và của Tỉnh ủy Tiền Giang.

        Công tác giáo dục lý luận chính trị gắn với động viên nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên được tăng cường; công tác quản lý,  nắm bắt và giải quyết tư tưởng luôn được chú trọng. Đặc biệt là xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể hàng ngày và trong công tác là việc làm thường xuyên, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động tại các đơn vị. Theo kết quả sơ kết 3 năm thực hiện, toàn lực lượng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về công tác chính trị, tư tưởng từ nhận thức đến hành động theo tấm gương đạo đức của Bác.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” trong BĐBP đi vào chiều sâu, kết hợp với xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với từng cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao theo hướng cụ thể, thiết thực.

Việc tăng cường công tác Xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng biên phòng Tiền Giang, nhằm góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên phòng, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

An Phước