Biểu dương các điển hình tiên tiến “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

      (THTG)  Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang  vừa tổ chức toạ đàm, biểu dương các điển hình tiên tiến “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phát động chuyên đề thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 3 năm từ 2013-2015.

1

         Tại buổi tọa đàm, các đơn vị điển hình tiên tiến đã trao đổi về kinh nghiệm, những thành tích đạt được và nêu lên phương hướng thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới nhằm đạt được kết quả cao hơn trên các mặt công tác, như triển khai quán triệt các văn bản, chỉ thị của cấp trên; tuyên truyền, vận động làm chuyển biến về nhận thức trong cán  bộ, công chức viên chức; xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với thực tế học tập, lao động sáng tạo; phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong tổ chức thực hiện cuộc vận động v.v…

      Hội nghị cũng đã phát động chuyên đề thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2015.

         Theo đó, Đảng ủy cũng đã đề ra các chỉ tiêu thi đua dành cho tập thể và cá nhân nhằm phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên  và nhân dân.

Thùy Trang