Bế mạc kỳ họp lần thứ 23 HĐND tỉnh Tiền Giang.

( THTG) Ngày 17/12, ngày làm việc cuối cùng và bế mạc của kỳ họp lần thứ 23 HĐND tỉnh Tiền Giang, các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo các sở, ngành và UBND tỉnh về những ý kiến, kiến nghị của cử tri đang quan tâm.

Lãnh đạo các sở, ngành trả lời về vấn đề cho thuê đất, về biện pháp ngăn chặn khai thác cát trái phép, các vấn đề môi trường tại các khu công nghiệp, về giải ngân nguồn vốn cho hộ nghèo xây dựng nhà ở, vốn cho nông dân đầu tư sản xuất, chăn nuôi tái đàn đối với những hộ gặp khó khăn do dịch bệnh gia súc vừa qua, về vấn đề bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên; về công tác quản lý giáo dục; về kết quả giải quyết tình trạng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, gây mất an ninh trật tự và một số vấn đề mà cử tri và đại biểu đã phản ánh từ kỳ họp trước.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được các thành viên UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trình bày cụ thể. Đặc biệt, chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra một số khuyết điểm trong quá trình thực hiện ưu đãi như việc hỗ trợ cho công ty Nhật Thành Tân là không đúng quy định của pháp luật, thiếu chỉ đạo kiểm tra các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Với những sai sót này, Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng và Thường trực Tỉnh uỷ đã tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật mốt số cán bộ liên quan.

Ngoài ra các vấn đề cử tri quan tâm như ký kết hợp đồng bao tiêu nước của Công ty BOO Đồng Tâm, việc ứng vốn trả cho vụ án dân sự ở thị trấn Cai Lậy, vấn đề tạm ứng ngân sách, vấn đề giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh, việc các công trình chậm thi công và những dự án quy hoạch đã công bố ra dân nhưng chưa được triển khai đã được giải trình tại kỳ họp.

Kỳ họp lần thứ 23 đã thống nhất thông qua những nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và một số nghị quyết khác. Theo đó, một số chỉ tiêu quan trọng đề ra là: tăng trưởng kinh tế từ 11 đến 11,5%, thu nhập bình quân đầu người 1180 đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 15 ngàn 4 trăm tỷ đồng. Chỉ tiêu về xã hội phấn đấu trong năm 2011 giải quyết việc làm cho hơn 22 ngàn lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới xuống còn 9,5%.