Bế mạc hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang.

(THTG) Trong 2 ngày 4 và 5/1/2011, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thế Ngọc - Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các đại biểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2010 và giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011.


                          

            Theo đó, hầu hết ý kiến các đại biểu thống nhất cho rằng: để đạt được mức tăng trưởng kinh tế năm 2011 từ 11 tới 11,5%, ngay từ bây giờ, cần phải tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đi đôi với việc xây dựng hàng hóa tập trung, chuyên canh, có chất lượng; gắn kết giữa sản xuất với thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, để giá trị tăng thêm ngành công nghiệp và xây dựng đạt tỷ lệ 17,5 – 18% và khu vực dịch vụ tăng từ 12,3% - 12,8%, các cơ quan chuyên môn cần phải thường xuyên theo dõi, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn giúp cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh sản phẩm hàng hóa, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thế Ngọc – Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: năm 2010 là một năm được đánh giá khó khăn cho sự tăng trưởng và phát triển, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực và phấn đấu, Tiền Giang vẫn duy trì mức tăng trưởng cao. Dự báo trong năm 2011 và những năm tiếp theo, chúng ta vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, trong đó đáng chú ý là tình trạng thiếu điện, thiếu nước ngọt do hạn – mặn, thiếu vốn và thiếu nhân lực trình độ cao… do đó, để đạt được các chỉ tiêu nghị quyết trong năm 2011, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp đã đề ra, trong đó đáng chú ý nhất là các nhóm giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đầu tư phát triển theo quy hoạch. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là công nghệ tuyển chọn giống cây, giống con mới, chất lượng tốt, đảm bảo sản phẩm an toàn; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp chuyên canh theo tiêu chuẩn GAP.Trong lĩnh vực công nghiệp, cần duy trì tốc độ tăng trưởng và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. Ở lĩnh vực thương mại dịch – vụ, trước mắt cần tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn giá cả, nhất là trong dịp Tết sắp tới.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắng và trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ chính trị năm 2011, trong đó có nhiều chỉ tiêu đáng chú ý như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) từ 11-11,5%, thu nhập bình quân đầu người 1.180 USD, kim ngạch xuất khẩu 580 triệu USD, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 15.400 tỷ đồng, chiếm 38% GDP, giải quyết việc làm cho 22.350 lao động. tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 37%, kết nạp 1.100 đảng viên mới và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác.