Tặng trang thiết bị phòng chống, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai cho các các trường học huyện Cai Lậy

(THTG) Ngày 22/10, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tiền Giang phối hợp với Tổ chức cứu trợ trẻ em trao tặng trang thiết bị phòng chống, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai cho trường học huyện Cai Lậy.

3 Trường tiểu học: Mỹ Thành Bắc 1, Mỹ Thành Bắc 2, Tân Hội được tặng 40 túi cứu thương, 70 cặp phao, 3 máy phát điện, 41 loa cầm tay và loa giảng bài, 2 bản đồ rủi ro thiên tai, với tổng trị giá khoảng 180 triệu đồng do Quỹ Prudence tài trợ.

Dịp này, tại Trường tiểu học Mỹ Thành Bắc 2, Quỹ Prudence khánh thành hồ bơi và tặng 180 phao tập bơi cho học sinh. Đồng thời tổ chức các lớp dạy bơi cho các em nhằm giảm tối đa tình huống trẻ bị chết đuối do lũ lụt.

Được biết tại tỉnh Tiền Giang, trong khuôn khổ của dự án này, Quỹ Prudence và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao tặng gói trang thiết bị giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho cộng đồng và trường học của 3 huyện: Gò Công Đông, Cai Lậy và Cái Bè với trị giá khoảng 490 triệu đồng, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng và nhà trường.

Kim Nữ