TP Mỹ Tho bầu cử Trưởng ấp, khu phố và Phó trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2016 – 2019

(THTG) Sáng ngày 30/10, các xã, phường Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã đồng loạt tổ chức Ngày hội bầu cử Trưởng ấp, khu phố và Phó trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2016 – 2019

Tại điểm bầu cử số 13, Khu phố Mỹ Thạnh Hưng, Phường 6, Tp. Mỹ Tho ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến điểm bầu cử trước giờ khai mạc. Các cử tri đến sớm để xem lại một lần nữa tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, trước khi đặt bút lựa chọn người có đầy đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đại diện nguyện vọng của nhân dân trong khu phố

1

Ảnh: Trần Liêm

 Tham dự và bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử có ông Đặng Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp. Mỹ Tho cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang.

Trong lần bầu cử đợt này, Khu phố Mỹ Thạnh Hưng, Phường 6 Tp. Mỹ Tho có 273 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó có 149 cử tri nam, và 124 cử tri nữ. Với lá phiếu trên tay, cử tri khu phố cũng như cử tri các ấp, khu phố trên địa bàn Tp. Mỹ Tho hy vọng sẽ bầu chọn những đại biểu có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, có tâm huyết, đại diện ý chí, nguyện vọng nhân dân, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh chính quyền cơ sở.

Toàn Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có trên 51.000 cử tri đại diện hộ gia đình bầu cử  462 Trưởng ấp,  khu phố và  Phó trưởng ấp, khu phố trong 492 ứng cử viên. Trong đó ứng cử viên tái cử là 190 người, Đảng viên 199 người.

           Với ý thức cùng tinh thần trách nhiệm cao của cử tri, cuộc bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2016- 2019 trên địa bàn Tp. Mỹ Tho đã diễn ra an toàn, đúng quy định, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền ở cơ sở. Tuy nhiên, đó chỉ mới là kết quả khởi đầu, để xứng đáng với sự tin tưởng của người dân, những tân trưởng ấp , khu phố- phó trưởng  ấp, khu phố sẽ phải cố gắng rất nhiều mới có thể xứng đáng với kỳ vọng đó.

Trọng Hiếu