’Những bông hồng có gai’ của quân đội các nước

Dù chiếm tỷ lệ không cao trong quân đội, các nước trên thế giới đều phải công nhận rằng các nữ binh sĩ đang đóng góp một phần rất lớn vào việc gìn giữ, bảo vệ và chiến đấu cho toàn vẹn của quốc gia.

The United States plans to lift its ban o­n women serving in front-line combat positions, which dates back to 1994, a senior US defense official said Wednesday. Women are currently barred from serving in the infantry, artillery, tank and other special units in the United States. Despite the ban, ever more military commanders from around the world admit that female soldiers make a great contribution

Mỹ hôm qua tuyên bố bỏ lệnh cấm nữ giới tham chiến ở chiến trường, vốn được đưa ra từ năm 1994. Các nữ binh sĩ Mỹ lâu nay bị cấm phục vụ trong bộ binh, pháo binh, tăng binh và các đơn vị đặc biệt khác của Mỹ.

In Russia, women can also enlist voluntarily. Most often they serve as civilian personnel, or as officers, sergeants or soldiers o­n a contract basis.

Ở Nga, gia nhập quân đội là không bắt buộc đối với phụ nữ. Hầu hết họ là quân nhân dân sự, hoặc là các sĩ quan, hạ sĩ quan…

Foe example, North Korean women are allowed to enlist in the army voluntarily, which gives them the advantage of an earlier admission into the Workers’ Party. Women, like men, serve four years and can enlist at the age of 16.

Phụ nữ ở Triều Tiên cũng được phép tòng quân trên tinh thần tự nguyện. Điều này là lợi thế giúp họ sớm được kết nạp vào đảng Lao động. Giống như nam giới, họ phục vụ trong quân đội 4 năm và có thể ghi tên nhập ngũ khi đủ 16 tuổi.

Hundreds of women serve in the Iraqi military. Many of them were trained by Jordan's security services. They assume combat duty and patrol cities alongside the men

Có hàng trăm phụ nữ trong quân đội Iraq. Nhiều người trong số họ do Jordan đào tạo. Họ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và tuần tra các thành phố cùng nam giới.

Israel is o­ne of the few states where military service is mandatory for women. Every third person serving in the Israeli army is female. Women serve as drivers, nurses, radio operators, airline operators and instructors. They are not involved in direct combat barring emergencies, such as wars.

Israel là một trong số ít quốc gia trên thế giới quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ. Một phần ba số quân nhân của Israel là nữ giới. Họ lái xe, làm y tá, trực tổng đài, điều phối hàng không. Họ không được tham chiến trực tiếp trong các trường hợp khẩn cấp như chiến tranh.

Female officers served in Serbia in late 20th – early 21st century

Các nữ binh sĩ ở Serbia chuẩn bị một hoạt động luyện tập.

The French Army is the most feminized in Europe, with women accounting for 14 percent of military personnel

Quân đội Pháp “nữ tính” nhất châu Âu, với 14% quân nhân là nữ giới.

Over 300,000 women serve in the Chinese military. A museum based o­n Hainan Island is dedicated to women who fought in China during the Japanese occupation

Có hơn 300.000 nữ quân nhân đang phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Tại đảo Hải Nam, có một bảo tàng dành riêng để tôn vinh những phụ nữ đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh chống thực dân Nhật.

In Mexico women are also allowed to enlist voluntarily.

Tại Mexico, phụ nữ được tự nguyện ghi tên nhập ngũ.

Female soldiers in Colombia can compete with any man.

Các nữ binh sĩ của Colombia có thể đấu với bất cứ nam giới nào.

Mongolian female soldiers

Quân nhân Mông Cổ mang nét đẹp sắc sảo.

Female soldiers in Nepal

Các nữ binh sĩ Nepal. Tỷ lệ nữ giới trong quân đội ở các nước không giống nhau, tuy nhiên, các số liệu cho thấy số lượng này tăng đều trong những năm qua.
Được tham gia vào lực lượng quân đội là một vinh hạnh lớn ở Thái Lan, đặc biệt với phụ nữ.